Top 10 Search Engine Optimization Tips

1 /

Also Read...

Top 10 Search Engine Optimization Tips
Getting a high rank on search engines through user keyword searches can be difficult, but with proper focus on writing your blog posts for search engine optimization (SEO), you can boost your rank for specific keyword searches and your blog’s traffic. Follow these tips to get the biggest results.

1. Check the Popularity of Keywords

In order to obtain traffic from keyword searches on the major search engines like Google and Yahoo!, you need to be writing about a topic that people want to read about and are actively looking for information about. One of the easiest ways to get a basic idea of what people are looking for online is to check the popularity of keyword searches on websites like Wordtracker, Google AdWords, Google Trends or the Yahoo! Buzz Index. Each of these sites provides a snapshot of keyword popularity at any given time.

2. Select Specific and Relevant Keywords

A good rule to go by is to select one keyword phrase per page then optimize that page to that keyword phrase. Keywords should be relevant to the overall content of your page. Furthermore, choose specific keywords that are more likely to give you a better search results ranking than a broad term would. For example, consider how many sites use the keyword phrase of “punk music.” The competition for ranking using that keyword is likely to be tough. If you choose a more specific keyword like “Green Day concert,” the competition is a lot easier.

3. Select a Keyword Phrase of 2 or 3 Words

Statistics show that nearly 60% of keyword searches include 2 or 3 keywords. With that in mind, try to optimize your pages for searches on keyword phrases of 2 or 3 words to drive the biggest results.

4. Use Your Keyword Phrase in Your Title

Once you select the keyword phrase you plan to optimize your page for, make sure you use that phrase in the title of your blog post (or page).

5. Use Your Keyword Phrase in Your Subtitle and Headlines

Breaking blog posts up using subtitles and section headlines not only makes them more visually appealing on a text heavy computer screen, but it also gives you additional opportunities to use your keyword phrase.

6. Use Your Keyword Phrase in the Body of Your Content

It’s important that you use your keyword phrase in the body of your blog post. A good goal to try to achieve is to use your keyword phrase at least twice in the first paragraph of your post and as many times as you can (without keyword stuffing – see #10 below) within the first 200 (alternatively, the first 1,000) words of your post.

7. Use Your Keyword Phrase in and Around Your Links

Search engines count links higher than plain text in their search algorithms, so try to create links that use your keyword phrase. Avoid using links that simply say, “click here” or “more information” as these links will do nothing to help you with your search engine optimization. Leverage the power of links in SEO by including your keyword phrase in them whenever possible. The text surrounding links is typically weighted more heavily by search engines than other text on your page as well. If you can’t include your keyword phrase in your link text, try to include it around your link text.

8. Use Your Keyword Phrase in Images

Many bloggers see a large amount of traffic sent to their blogs from image searches on search engines. Make the images you use in your blog work for you in terms of SEO. Make sure your image filenames and captions include your keyword phrase.

9. Avoid Block Quotes

There are differing opinions on this issue with one group of people saying that Google and other search engines ignore the text included in the HTML block quote tag when crawling a web page. Therefore, the text within the block quote tag won’t be included in terms of SEO. Until a more definitive answer can be determined to this issue, it’s a good idea to keep it in mind and use the block quote tag cautiously.

10. Don’t Keyword Stuff

Search engines penalize sites that stuff pages full of keywords simply to increase their rankings through keyword searches. Some sites are even banned from inclusion in search engine results because of keyword stuffing. Keyword stuffing is considered a form of spamming, and search engines have zero tolerance for it. Keep this in mind as you optimize your blog posts for search engines using your specific keyword phrase.
Top 10 Search Engine Optimization Tips
Getting a high rank on search engines through user keyword searches can be difficult, but with proper focus on writing your blog posts...
SUMMARY

Top 10 Search Engine Optimization Tips

KEEP ON READING...

We hope this article helped you to learn Top 10 Search Engine Optimization Tips. If you have any question or any complication please don't hesitate to ask us.You can drop your message below in the comment box or you can Contact Us!. If you liked this article please join us on : Facebook | Twitter | Google+

SUBSCRIBE ARTICLES BY EMAIL

Post a Comment Blogger Disqus

1 Comments on "Top 10 Search Engine Optimization Tips" So Far - Post Yours!

mất.

Khoảng thời gian đến lúc kết thúc một năm học còn có không đến một tuần, Ny Na chủ nhiệm tuyên bố một tin tức khiến toàn bộ học viên Thần Âm Hệ hoan hô. Năm nay, kiểm tra cuối học kì của Thần Âm Hệ được hủy bỏ, sửa thành kiểm tra giống nhau cuối năm học. Mà nội dung kiểm tra cũng đã ban bố ra. Chỉ cần có thể hoàn thành tinh thần dung nhập một nhạc khúc, liền tính là đã qua kiểm tra.

Không có áp lực kiểm tra, các mĩ nữ của Thần Âm Hệ tự nhiên thoải mái hẳn lên, mà mỗi ngày vào lúc tan học, nđồng tâm
game mu
cho thuê nhà trọ
cho thuê phòng trọ
nhac san cuc manh
số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
văn phòng luật
tổng đài tư vấn pháp luật
dịch vụ thành lập công ty
http://we-cooking.com/
chém gió
trung tâm tiếng anhgoài giáo học lâu của Thần Âm Hệ nam học viên của các học hệ đã biến thành càng lúc càng nhiều. Đại đa số đều là tới tìm nữ bằng hữu của mình, hoặc là theo đuổi nữ hài tử. Trong đó chỉ có Hải Dương là khác.

Các mĩ nữ như Tuyết Linh và Lam Hi, thư tình mỗi ngày nhận được đều cần sọt để đựng, đến như Hương Loan lại càng lấy xe mà chở lấy đấu mà đong. Nhưng Hải Dương lại vẫn đặc biệt như cũ. Sau khi dung mạo nàng khôi phục, tựa hồ biến thành băng lãnh hơn cả trước, giống như một khối vạn niên hàn băng, dù có cách xa nàng ngoài trăm mét cũng có thể cảm thấy hàn khí tỏa ra từ thân nàng. Lại thêm khiếm

Out Of Topic Show Conversion CodeHide Conversion Code Featured Post

MARKUP FOR WRITING COMMENTS:
1. To Insert Code Length Use<i rel="pre">Code Here</i>
2. To Insert Short Codes Use<i rel="code">Code Here</i>
3. To Insert Quote Use<b rel="quote">Quote</b>
4. To Insert Image Use<i rel="image">Image URL</i>
5. To Insert Video Use<i rel="youtube">You Tube Url</i>

Note: You Can Also Convert Your Code Directly From The Conversion Box.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Please drop your comment according with the topic and feedback with hyperlinks may be removed.Thank you.
Regards:
Team Bloggersstand