20 Ways To Make $5000+ From Home. Earn Now!

Table of Content

WordPress SEO Tips and Tricks to Increase Search Traffic

WordPress SEO Tips and Tricks to Increase Search Traffic
WordPress SEO Tips and Tricks to Increase Search Traffic
There are many ways that you can increase traffic to your blog with search engine optimization (SEO), but if you use WordPress as your blogging application, particularly the self-hosted application available at WordPress.org, then there are some easy SEO tricks that you can use to ensure your blog gets the most search traffic possible.

1. Change the Permalink Structure

The first thing you should do is change your blog’s permalink structure, so it includes some useful text rather than just a post number. The default permalink structure for WordPress blog posts is http://www.yourblogname.com/?p=173. In the Settings section of your WordPress dashboard, select “Custom Structure” rather than the default permalink structure and enter “/%category%/%postname%/” to change the permalink structure to include the name of the category the post is in as well as the post title. If you prefer, you can simply enter “/%postname%/” to include only the post title in the permalink. Showing the category and post name in your blog post URLs tells search engines a lot more about the content of your post than a number does.

2. Write Custom Post Descriptions

Don’t rely on the auto-generated blog post description or excerpt that is pulled from your post content and used as the description of your post in search engine results. Optimize that description for search instead by writing a brief, custom description of each post. Include your target keyword and useful, descriptive language that not only tells search engines what the post is about but also motivates people to click on your post when it appears in their search results.

3. Customize Image Titles and Alt-Tags

WordPress makes it extremely easy to customize your image titles and alt-tags. When you upload an image to your WordPress account, you have a chance to customize both. When you insert an image from your WordPress media library into a post, you get another chance to modify the image title and alt-tag so it’s most relevant to your post content and useful for search engine optimization

4. Speed up Your Blog’s Page Load Time

The amount of time it takes for the pages and posts on your blog to load in a visitor’s web browser affects your search engine results rankings. Therefore, it’s in your best interest to make sure your blog always loads quickly. Not only should you delete any elements that are slowing down page load time, but you should also use a WordPress plugin like WP Super Cache to increase the speed of your WordPress blog page load.

5. Link to Related Posts

A useful list of related posts published at the end of each of your blog posts is not only a great way to keep people on your blog longer by leading them directly to relevant content, but it can also boost search traffic to your blog. That’s because a list of related posts helps communicate the content of the post to search engines, and it helps search engines easily find your older content. Use a WordPress plugin like Yet Another Related Posts Plugin to automatically add a list of related posts at the end of your blog posts.

6. Use an SEO Plugin

Many WordPress plugins are available that help you automate SEO processes and boost your search rankings and traffic. A great option is the WordPress SEO by Yoast plugin, which enables you to identify your target keyword, create a search optimized post title, enter a custom description, and include a list of related keywords. It’s easy to set up, and it’s very effective.

1 comment

 1. khuyết trên dung mạo nàng sớm đã truyền khắp trong học viện, tự nhiên không có nam sinh không biết chuyện mà tới tán tỉnh nàng. Bọn họ đâu có biết, Hải Dương cô gái xấu xí kinh dị trong lòng họ, sớm đã như vịt nhỏ lột xác biến thành thiên nga trắng xinh đẹp. Chỉ là tuyệt sắc của nàng lại chỉ thuộc về một người.

  Có một điểm Tô Lạp phán đoán về Hải Dương rất chính xác, nàng từ nhỏ phải nhận sự khốn khổ của việc hủy dung mạo, tính cách đã nội liễm và cố chấp. Chỉ cần sự việc được nhận định sẽ tuyệt không cải biến. Đeo bạch sa, tđồng tâm
  game mu
  cho thuê nhà trọ
  cho thuê phòng trọ
  nhac san cuc manh
  số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  dịch vụ thành lập công ty
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm tiếng anhhậm chí đã thành tiêu chí của Hải Dương. Trong học viện, dù cho là nữ hài tử, cũng chỉ có Hương Loan nữ hài có quan hệ tốt nhất với nàng là nhìn thấy diện mục chân thật hiện nay của nàng. Còn như con trai, muốn tiếp cận nàng đều không có khả năng.

  Ăn x…